ul. Wybickiego 27
vis-a-vis stadionu przy
ul. Bałdowskiej